Neopetrol Inženjering

ŠTA RADIMO?

Projektovanje, konsalting i inženjering

OD IDEJE DO REALIZACIJE

Neopetrol Inženjering d.o.o. je preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering u oblasti proizvodnje, prerade i skladištenja nafte i naftnih derivata i petrohemije, osnovano 2008.

U procesu projektovanja, od same ideje, pa sve do izvođenja radova
na izgradnji i puštanju u rad postrojenja, NPI pruža inženjerske usluge na svakom
koraku tog puta

 

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Osnovna delatnost NPI je izrada projektne dokumentacije na zahtev investitora, a u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima​.

NPI Vam u okviru svoje delatnosti nudi sledeće usluge:

 • Vođenje i upravljanje projektima

 • Detaljno planiranje projektovanja i optimizacija troškova

 • Pribavljanje predprojektne dokumentacije (ishodovanje prethodnih i detaljnih uslova za projektovanje, saglasnosti i dozvola od nadležnih institucija i javnih preduzeća).

 • Analiza uticaja objekta na životnu sredinu

 • Prethodne studije i studije opravdanosti izgradnje objekta

 • Izrada idejnih rešenja

 • Izrada idejnih i glavnih projekata

 • Izrada detaljne dokumentacije za izvođenje

 • Nadzor nad procesom izgradnje - projektantski i stručni nadzor

 • Odabir opreme i materijala

 • Stručna tehnička kontrola tehničke dokumentacije

 • Nostrifikacija (usklađivanje idejnih projekata, glavnih projekata i projekata izvedenog stanja izrađenog prema stranim propisima sa srpskim propisima i pravilima struke)

 • U slučaju da projektu koji se nostrificira nedostaju delovi propisani zakonom, "Neopetrol Inženjering" d.o.o. može izraditi te delove projekta

KVALITET I 

ZADOVOLJSTVO KLIJENATA NA #1 MESTU

Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom implementiran je i zastupljen u NPI od 2010. godine. Nekoliko godina posle, naše zalaganje za prilagođavanje procesa i revidovanje sopstvenog poslovanja, krunisano je sertifikacijom međunarodnog sertifikacionog tela za:

 • ISO 9001:2018

 • ISO 14001:2015

 • ISO 18001:2007

 • ISO 27001:2013

 

NEOPETROL INŽENJERING

+381 21 6614591

Banović Strahinje 18, Novi Sad 21000, Srbija

©2019 by Neopetrol Inženjering. Proudly created with Wix.com