Neopetrol Inženjering

WHAT DO WE DO?

Design, consulting, engineering

FROM AN IDEA TO REALISATION

Neopetrol Inženjering  LTD  is a company for desing, consulting and engineering in fields of production, refining and storage of oil and gas derivates and petrochemicals. It was founded in 2008, and operates for 11 years now.

U procesu projektovanja, od same ideje, pa sve do izvođenja radova
na izgradnji i puštanju u rad postrojenja, NPI pruža inženjerske usluge na svakom
koraku tog puta

 

PROJEKTNA
DOKUMENTACIJA

Osnovna delatnost NPI je izrada projektne dokumentacije na zahtev investitora, a u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima​.

NPI Vam u okviru svoje delatnosti nudi sledeće usluge:

 • Vođenje i upravljanje projektima

 • Detaljno planiranje projektovanja i optimizacija troškova

 • Pribavljanje predprojektne dokumentacije (ishodovanje prethodnih i detaljnih uslova za projektovanje, saglasnosti i dozvola od nadležnih institucija i javnih preduzeća).

 • Analiza uticaja objekta na životnu sredinu

 • Prethodne studije i studije opravdanosti izgradnje objekta

 • Izrada idejnih rešenja

 • Izrada idejnih i glavnih projekata

 • Izrada detaljne dokumentacije za izvođenje

 • Nadzor nad procesom izgradnje - projektantski i stručni nadzor

 • Odabir opreme i materijala

 • Stručna tehnička kontrola tehničke dokumentacije

 • Nostrifikacija (usklađivanje idejnih projekata, glavnih projekata i projekata izvedenog stanja izrađenog prema stranim propisima sa srpskim propisima i pravilima struke)

 • U slučaju da projektu koji se nostrificira nedostaju delovi propisani zakonom, "Neopetrol Inženjering" d.o.o. može izraditi te delove projekta

KVALITET I 

ZADOVOLJSTVO KLIJENATA NA #1 MESTU

Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom implementiran je i zastupljen u NPI od 2010. godine. Nekoliko godina posle, naše zalaganje za prilagođavanje procesa i revidovanje sopstvenog poslovanja, krunisano je sertifikacijom međunarodnog sertifikacionog tela za:

 • ISO 9001:2018

 • ISO 14001:2015

 • ISO 18001:2007

 • ISO 27001:2013

 

NEOPETROL INŽENJERING

+381 21 6614591

Banović Strahinje 18, Novi Sad 21000, Srbija

©2019 by Neopetrol Inženjering. Proudly created with Wix.com